Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Hem    Varför   Stadgar       Möten     Kontakt

 

 

Höstmötet ägde rum 2022-11-15 klockan 1900

Nästa möte är årsmötet den 2023-04-04 klockan 1900

Styrelsen har ett förslag om vi skall minska styrelsen

till tre ordinarie och två suppleanter eller fem ordinarie och inga suppleanter.

 

Alla medlemmar är välkomna till Bredgatan 32 i lomma i PRO ´s lokaler

På grund av corona obligatorisk anmälan på info@rattshjalpskassan.se

Styrelsen