Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Tillbaka

 

 

 

PROTKOLL höstmöte 2022-11-15 i Rättshjälpskassan Standard på Bredgatan 32 Lomma klockan 19.10 – 20.45.

Närvarande 9 st medlemmar

§ 1 Höstmötets öppnande

Ordförande hälsade medlemmar välkomna till höstmötet och förklarade detta som öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande

Höstmötet föreslog Magnus Strandkvist vilket godkändes.

§ 3 Val av mötessekreterare

Höstmötet föreslog Åke Björkman vilket godkändes.

§ 4 Val av 2 justeringspersoner

Höstmötet föreslog Knut Nilsson och Henrik Stridh vilket godkändes.

§ 5 Val 2 rösträknare

Höstmötet föreslog samma personer som justerarna vilket godkändes.

§ 6 Fastställande av dagordning

Höstmötet godkände förslaget till dagordning vilket godkändes.

§ 7 Fastställande av budget för 2023

Kassören föredrog förslaget till budget för 2023 vilket godkändes av höstmötet.

§ 8 Fastställande av årsavgift för 2023

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift vilket höstmötet godkände.

§ 9 Nominering av styrelsen 2023 – 2024

Höstmötet föreslog omval av Kjell Stridh – Åke Björkman – Knut Nilsson och Henrik Stridh.

§ 10 Övriga frågor

Ordförande tog upp förslaget till stadgeändring gällande antal ledamöterna i styrelsen och om detta antas på årsmötet 2024 sker verkställighet omedelbart vid årsmötet. Extra årsmöte hålls under hösten 2023 lämpligtvis på höstmötet information och kallelse måste gå ut till samtliga medlemmar om  förslag/förändring som kommer ske av antalet ledamöter i styrelsen efter beslut på extra årsmötet och ordinarie årsmöte.

Kassören presenterade ett nytt förslag till revisorssuppleant Jan-Erik Murath.

 

§ 11 Avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade höstmötet som avslutat.

Kassan bjöd sedan på smörgåstårta med öl/vatten o kaffe.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                      Knut Nilsson                    Henrik Stridh

Mötessekreterare