RättshjälpskassanStandard

  Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Hem     Varför   Stadgar   Kallelser    Möten    

 

 

                         Rättshjälpskassan standard

                           Box 100

                           235 22 Vellinge

                           Tel: 076- 787 82 87

                           e-post: info@rattshjalpskassan.se

 

                           Bankgiro 449–2096

                           Postgiro 14 86 07-8

 

                           Swish Nummer 12 30 73 23 39

                           Ange medlemsnummer

                           Eller som ny medlem ange namn, adress, arbetsgivare

                           och organisationstillhörighet.

 

 

                           Ordförande:              Magnus Strandkvist

                           Vice Ordförande:      Lars-Inge Malmborg

                           Sekreterare:               Åke Björkman

                           Kassör:                       Kjell Stridh

                           Ledamot:                   Ingvar Hallgren

                           Suppleant:                 Knut Nilsson

                           Suppleant:                 Annika Holst

                           Revisor:                      Mats Nyström

                           Revisor:                      Henrik Stridh

                           Revisor suppleant:    Sven Gyllander